Chelsea NFL Limited Edition Team Jersey, Limited Edition Basketball Jerseys jersey4vip
Cheap Original Nike Shoes, Cheap Original Nike Soccer Cleats click for source
آموزش تهیه و تدوین طرح کسب وکار

 

فصل های دوره 

 • ایده چیست ؟ نحوه پیدا کردن و ارزیابی ایده
 • نحوه نگارش ابعاد مختلف طرح کسب وکار
 • انواع مالکیت های کسب وکار
 • انواع شرکت ها و نحوه ثبت آن
 • نحوه انتخاب عنوان برای طرح
 • خلاصه طرح کسب وکار
 • وضعیت بررسی بازار و میزان فروش کالا
 • مجوز های لازم برای کسب وکار
 • روش های بازاریابی کالا و خدمات
 • نحوه نوشتن قرارداد پرسنل و محاسبه حقوق و دستمزد
 • نوشتن برنامه مالی و حسابداری شرکت
 • نحوه محاسبه نقطه سربه سر و سود خاص و نرخ بازگشت سرمایه
 • آماده سازی طرح برای ارائه به ارگان مربوطه

  در این دوره  اولین نرم افزار Business Plan  در ایران آموزش داده خواهد شد و در پایان دوره افراد به راحتی می توانند طرح های خود را با این نرم افزار بنویسند . کارگاه به صورت مشارکتی و پرسش و پاسخ اداره خواهد شد .

 

مخاطبین :

مدیران فروش ، کارشناسان فروش ،مدیران شرکت های کوچک ، دانشجویان ، جوانان ، کارمندان و ...

 

مدت زمان آموزشی :

قابل ارائه در 4 الی 12 ساعت با توجه به مخاطبین و سازمان مربوطه