Chelsea NFL Limited Edition Team Jersey, Limited Edition Basketball Jerseys jersey4vip
Cheap Original Nike Shoes, Cheap Original Nike Soccer Cleats click for source
مشاوره اخذ استاندارد های ISO

در کلینیک کسب و کار، شما می توانید پاسخ سؤالات زیر را دریافت نمایید:

1)آیا انواع استاندارد های ایزو را می شناسید؟

2)انواع گواهینامه های ایزو برای کسب و کار ما تا چه اندازه ضروری است؟

3)برای استقرارایزو و دریافت این گواهینامه هاچه باید کرد؟

برای چه کسب و کاری به کار می رود؟ISO9000،ISO14000،ISO220004)استاندارد

چیست؟ISO/IEC17020،ISO/IEC17025،ISO/TS169495)استان

6)ایزو9004،9003،9002،9001برای چه کسب و کاری مفید است؟

7)استانداردایزو10004،10003در کدام کسب وکارمورد استفاده قرار می گیرد؟

8)استاندارد ایزو2700و10015برای چه کسب وکاری به کار می رود؟

برای کدام کسب وکار ضروری است؟ISO17025،ISO10013،ISO190119)استاندارد

 

برای دریافت پاسخ سؤال مورد نظر خود بر روی یکی از گزینه های زیر کلیک نمایید:

              

LiveZilla Live Chat Software        

 
دفتر اصفهان : اصفهان-میدان فیض-ابتدای خیابان میر-کلینیک کسب و کار

تلفنهاي تماس: 36-36620035-031

فکس : 36620033- 031
کد پستی : 8164676714