LiveZilla Live Chat Software

اگر کارآفرين مي‌دانست که در مسير غلطي گام برمي‌دارد، مي‌توانست تغييراتي در کارش ايجاد کند و تجارت خود را نجات دهد. اما اين آگاهي معمولا خيلي دير اتفاق مي‌افتد.

اولین ایده شو تخصصی "کسب و کارهای موفق و کارآفرینی در گیاهان دارویی" توسط مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد با مشارکت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی دفتر استان برگزار شد.