الفباي مديريت
نویسنده:
: دکتر قاسم انصاری رنانی - زهره دهدشتی

اساس موفقیت سازمان برمبنای نگرش رابطه مداری درمقایسه باوظیفه مداری قراردارد کلیه روابط انسانی صادقانه وپرمعنی براساس اصول کلی حقیقت ، انسجام وتعهد برقرارمی شود روح یک سیستم است که اهمیت بسزایی دارد،نه ضرورتأ شکل ظاهری آن.روابط انسانی : اساس موفقیت

طرح‌ريزي دوباره مديريت (دستور كار رهبري نوين)
نویسنده:
جيمز چمپي

امروزه كه در آستانه قرني تازه، جبر بازار و فشار رقبا مديران را وادار كرده است كه دست از اصول و روش‌هاي كهن مديريتي بردارند و فرآيندهاي عملياتي خود را طرح‌ريزي دوباره (مهندسي مجدد)نمايند، چاره‌اي ندارند كه در پي آن فرايندهاي مديريتي را نيز طرح‌ريزي دوباره كنند.

خويش فرماي خلاق
نویسنده:
داوود فدايي

اشتغال در اين كشور يعني استخدام شدن در يك محيط كاري اعم از دولتي يا خصوصي , متاسفانه حتي در قشر دانشگاهي نيز افكار استخدام شدن حاكم بر افكار استخدام نمودن است.

مديريت خويش فرماي خلاق
نویسنده:
داوود فدايي

در دنياي كسب و كار فعلي كه شكل كار كاملاً متفاوت از كسب و كار سنتي است, براي مديران و كارشناسان در گير در كسب و كار مشكلات عديده اي وجود دارد.

طراحي، اجرا و كنترل پروژه‌ها (اصول و كاربردها)
نویسنده:

دانشجويان رشته‌هاي مديريت، به ويژه مديريت صنايع، مهندسين و به طور كلي تمامي افرادي كه با مديريت سر و كار دارند بايد به اندازه كافي با فرآيند طراحي، اجرا و كنترل پروژه‌هاي بزرگ و پيچيده آشنايي عملي داشته باشند.

مهندسي ايمني سيستم و ارزيابي ريسك
نویسنده:
نيكلاس ژ. باهر

در سالهاي اخير، هم علوم انساني و هم علوم مديريتي، توجهي فزاينده به تاثيرات پيچيده فني، اجتماعي، روانشناسي، مديريتي و سياسي مرتبط با ايمني سيستم‌ها داشته‌اند. رشد فزاينده سيستم‌هاي بزرگ ريسك بروز حوادث جدي و پتانسيل آسيب رساني و خسارت به انسان و محيط زندگي او را افزايش داده است.

شایستگی های مدیریتی
نویسنده:
وفا غفاریان

این کتاب برگرفته از اندیشه و تجارب یکی از مدیران موفق صنعت و متکی بر مطالب مندرج در مقالت,کتب و نیز نوشته های اندیشمندان مدیریت است.همین دو مجموعه می تواند نوید بخش کاری در خور توجه باشد;چرا قطعا مولف سعی نموده است در انتخاب و ترکیب محتوای کتاب بر تمامی جنبه های مدیریت ب

8500 واژه و اصطلاح مدیریت و حسابداری
نویسنده:
محمد علی حقیقی - اکرم هادیزاده

امروزه ضرورت مراجعه به متون و منابع مرجع به منظور دستیابی به مبانی نظری و اصول اولیه هر علمی از باز بینی مباحث طرح ده در گذشته های دور تا پیگیری آخرین یافته ها و پژوهشهایاخیر واقعیتی است که بر کسی پوشیده نیست اما مادامیکه واقعیت حاضر با این حقیقت تلخ قرین می گردد که در ب

مشارکت در مدیریت و مالکیت
نویسنده:
دکتر محمد علی طوسی

مشارکت از دیر باز به زندگی انسان پیوند داشته و در سراسر روزگار راه فراگشت را پیموده است.از دویست سال پیش مشارکت در نظام سیاسی کشورهای باختری راه یافت و آرام آرام مراحل تحول و دگرگونی کارساز را پیمود

مديريت آينده
نویسنده:
: پيتر اف.دراكر

 كتاب حاضر كه به زمينه هاي گسترده و گوناگوني در دانش مديريت , نيروي كار, سازمان هاي نوين و  بطور چشمگيري بر پايه آينده نگري و راهنمايي مديران آينده اقتصاد جهاني پرداخته است .

صفحه‌ها