Chelsea NFL Limited Edition Team Jersey, Limited Edition Basketball Jerseys jersey4vip
Cheap Original Nike Shoes, Cheap Original Nike Soccer Cleats click for source
نخست انسان سپس کالا
نویسنده:
کونوسکه ماتسو شیتا

در تجربه ی من,و بی گمان در تجربه ی بسیاری از بازرگانان ,بزرگی هر شرکت تنها به انداره عظمت کسانی است که برای آن کار می کنند

تاریخ صنعت و اختراع
نویسنده:
موریس دوما و گروهی از کارشناسان

هیچ مدرکی در دست نیست که معلوم دارد انسان صنعتی با پرتاب یک سنگ یا شکستن یک شاخه تولد یافت,یا افروختن آتش.همه ي تمدن هايي كه ما از آنها اطلاع داريم و حتي تمدنهايي كه باستان شناسان تنها بر اثر بقاياي پراكنده از آنها اطلاع يافته اند از نظر كار يدي پيشرفته هستند.بنابراين با

تئوری و مسائل اقتصاد خرد
نویسنده:
ومینیک سالواتوره

هدف تئوری عبارت از پیش بینی و تبیین است.فرضیه ای است که در مرحله آزمایش به طور موفق تایید گردیده است.یک فرضیه نه تنها به وسیله واقعی بودن مفروضاتش ,بلکه با توانایی اش در جهت پیش بینی و تبیین صحیح,مورد سنجش قرار می گیرد.تئوري اقتصاد خرد به نحوي سيستماتيك بعض

نقش نظام اداری و برنامه ریزی ژاپن در توسعه اقتصادی,اجتماعی این کشور
نویسنده:
بهزاد علیپور تهرانی

دارندگان قدرت اقتصادی در ژاپن از گذشته دور تا همین اواخر (جنگ دوم)عبارت بودند از وابستگان یک سلسله مراتب اشرافی مرتبط با دربار امپراطور,که از بدو ظهور به ظهور به صورت یک حکومت قبیله ای بدوی حکمرانی می نموده اند.فلسفه و ساختار حكومتي ‍ژاپن تا زمانهاي اخير,به طور مداوم دست

نقش نظام اداری و برنامه ریزی ژاپن در توسعه اقتصادی، اجتماعی این کشور
نویسنده:
بهزاد علیپور تهرانی

دارندگان قدرت اقتصادی در ژاپن از گذشته دور تا همین اواخر (جنگ دوم)عبارت بودند از وابستگان یک سلسله مراتب اشرافی مرتبط با دربار امپراطور,که از بدو ظهور به ظهور به صورت یک حکومت قبیله ای بدوی حکمرانی می نموده اند.فلسفه و ساختار حكومتي ‍ژاپن تا زمانهاي اخير,به

تئوری و مسائل اقتصاد خرد
نویسنده:
دومینیک سالواتوره

هدف تئوری عبارت از پیش بینی و تبیین است.فرضیه ای است که در مرحله آزمایش به طور موفق تایید گردیده است.یک فرضیه نه تنها به وسیله واقعی بودن مفروضاتش ,بلکه با توانایی اش در جهت پیش بینی و تبیین صحیح,مورد سنجش قرار می گیرد.تئوري اقتصاد خرد به نحوي سيستماتيك بعضي

تجارت و توسعه
نویسنده:
دکتر مرتضی اسدی و دکتر مرتضی قره باغیان

کتاب حاضر از شش فصل تشکیل شده است و تلاشی در جهت بررسی مقوله ارتباط بین تجارت و توسعه در کشورهای در حال توسعه است.

اقتصاد مدیریت
نویسنده:
دکتر غلامحسین خورشیدی با همکاری منوچهر سلطانی

اقتصاد مديريتي مبحثي از علم است كه به ارائه راهكارهاي منطقي به منظور تصميم گيري مديران مي پردازد, تا آنگونه تصميماتي اتخاذ شوند كه با اصول و معيارهاي نظريه اقتصادي سازگار باشند.نوشته ي حاضر, نظريههاي رفتار مصرف كننده,كردار توليدكننده, و تصميم گيري را در تلفي