Chelsea NFL Limited Edition Team Jersey, Limited Edition Basketball Jerseys jersey4vip
Cheap Original Nike Shoes, Cheap Original Nike Soccer Cleats click for source
فرنچايزينگ و كارآفريني
نویسنده:
محمود احمد پور دارياني،سوده احمديان راد

اينترنتي باشيد يا در انديشه بر پا كردن يك گروه كسب و كار،هنر آغاز هرچه را كه بايد بدانيد،از پول سازي تا جامعه سازي ،برايتان فراهم مي آورد.اين كتاب براي كساني كه در رده هاي گوناگون مديريت يا رهبري هستند،كساني كه خواهان تغيير فرهنگ از راه گسترش تجربه هاي كاري خود هستند و ب

مديران كهنه كار زمانه اي نو
نویسنده:
وارن بنيس

اگر بتوانيم در دنيايي كه چهره واقعيت را ابرهاي تيره پوشانده زندگي كنيم و از روند امور به سرعت آگاه شويم و اين روند را به بهترين وجه تفسير كنيم و بفهميم كه دنيا اكنون در چه وضعي قرار دارد و به چه سوي مي رود,آن گاه در ميدان رقابت كامياب خواهيم شد

الفباي مديريت
نویسنده:
: دکتر قاسم انصاری رنانی - زهره دهدشتی

اساس موفقیت سازمان برمبنای نگرش رابطه مداری درمقایسه باوظیفه مداری قراردارد کلیه روابط انسانی صادقانه وپرمعنی براساس اصول کلی حقیقت ، انسجام وتعهد برقرارمی شود روح یک سیستم است که اهمیت بسزایی دارد،نه ضرورتأ شکل ظاهری آن.روابط انسانی : اساس موفقیت

طرح‌ريزي دوباره مديريت (دستور كار رهبري نوين)
نویسنده:
جيمز چمپي

امروزه كه در آستانه قرني تازه، جبر بازار و فشار رقبا مديران را وادار كرده است كه دست از اصول و روش‌هاي كهن مديريتي بردارند و فرآيندهاي عملياتي خود را طرح‌ريزي دوباره (مهندسي مجدد)نمايند، چاره‌اي ندارند كه در پي آن فرايندهاي مديريتي را نيز طرح‌ريزي دوباره كنند.

خويش فرماي خلاق
نویسنده:
داوود فدايي

اشتغال در اين كشور يعني استخدام شدن در يك محيط كاري اعم از دولتي يا خصوصي , متاسفانه حتي در قشر دانشگاهي نيز افكار استخدام شدن حاكم بر افكار استخدام نمودن است.

مديريت خويش فرماي خلاق
نویسنده:
داوود فدايي

در دنياي كسب و كار فعلي كه شكل كار كاملاً متفاوت از كسب و كار سنتي است, براي مديران و كارشناسان در گير در كسب و كار مشكلات عديده اي وجود دارد.

طراحي، اجرا و كنترل پروژه‌ها (اصول و كاربردها)
نویسنده:

دانشجويان رشته‌هاي مديريت، به ويژه مديريت صنايع، مهندسين و به طور كلي تمامي افرادي كه با مديريت سر و كار دارند بايد به اندازه كافي با فرآيند طراحي، اجرا و كنترل پروژه‌هاي بزرگ و پيچيده آشنايي عملي داشته باشند.

مهندسي ايمني سيستم و ارزيابي ريسك
نویسنده:
نيكلاس ژ. باهر

در سالهاي اخير، هم علوم انساني و هم علوم مديريتي، توجهي فزاينده به تاثيرات پيچيده فني، اجتماعي، روانشناسي، مديريتي و سياسي مرتبط با ايمني سيستم‌ها داشته‌اند. رشد فزاينده سيستم‌هاي بزرگ ريسك بروز حوادث جدي و پتانسيل آسيب رساني و خسارت به انسان و محيط زندگي او را افزايش داده است.

شایستگی های مدیریتی
نویسنده:
وفا غفاریان

این کتاب برگرفته از اندیشه و تجارب یکی از مدیران موفق صنعت و متکی بر مطالب مندرج در مقالت,کتب و نیز نوشته های اندیشمندان مدیریت است.همین دو مجموعه می تواند نوید بخش کاری در خور توجه باشد;چرا قطعا مولف سعی نموده است در انتخاب و ترکیب محتوای کتاب بر تمامی جنبه های مدیریت ب

8500 واژه و اصطلاح مدیریت و حسابداری
نویسنده:
محمد علی حقیقی - اکرم هادیزاده

امروزه ضرورت مراجعه به متون و منابع مرجع به منظور دستیابی به مبانی نظری و اصول اولیه هر علمی از باز بینی مباحث طرح ده در گذشته های دور تا پیگیری آخرین یافته ها و پژوهشهایاخیر واقعیتی است که بر کسی پوشیده نیست اما مادامیکه واقعیت حاضر با این حقیقت تلخ قرین می گردد که در ب

صفحه‌ها