LiveZilla Live Chat Software

فضای کسب و کار چیست؟ برای بهبود فضای کسب و کار چه باید کرد؟ ابتدا باید گفت عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست، فضای کسب و کار می‌ گویند. شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم ‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

کسب و کار های کوچک شامل بسیاری از شرکت ها و مغازه های تازه تاسیس می شوند. مشخصه ی مشترک این کسب و کار ها اینست که همگی بر اساس علاقه صاحبانشان شکل گرفته اند برخلاف کسب و کار های بزرگ که بر اساس سودهی افراد وارد آنها می شوند و در آنها سرمایه گذاری می کنند.